torsdag den 29. januar 2015

Fortsætter hold - Unghunde

Til Jer der var hvalpe og Unghunde i efteråret:


Vi træner følgende dage på Rødeledsvej 4, Gudbjerg:


Søndag 15.02.15 kl. 11.00-13.00


Lørdag 21.02.15 kl. 13.30-15.00


Søndag 08.03.15 kl. 13.00-14.30


Lørdag 21.03.15 kl. 14.00-15.30


Søndag 29.03.15 kl. 13.30-15.00


Vi fortsætter hvor vi slap hinanden, og klør på med basiselementer i lydighedstræningen.
Nogle af unghundene, er nået lidt længere, så øvelser vil gennem forløbet være tilrettelagt efter den enkelte.
Vi vil desuden introducere de hunde, der er klar, til skud og vildt. Fokus er fortsat på lydighed og på at få alle detaljer omkring basistræningen på plads, inden vi går videre med markprøve og jagttræning.


Der er plads til 9-10 hunde på holdet


Pris for alle gange er 475 kr.


Tilmelding til iben@sportygundogs.com eller på tlf. 24834017 gerne aften eller på SMS

DEl 1: Ud af 3 x Unghundetræning

Vi starter Søndag d. 22.3.2015 kl 11-16


Basis lydighed og fokus på kerneelementer som skal bruges når vi lærer unghunden dirigerings og markeringsøvelser.

Vi vil gennemgå følgende øvelser:

Sit og bliv

Gå på plads og gå fri ved fod - også når flere hunde skal arbejde på samme tid.

Spontane opsamlinger og afleveringer til hånd

Ro på post og mere ro på post.


Belønningsteknik


Hjemkald... også når hunden arbejder


Hunden i udgangsposition, hvor skal din hund placere sig, så I er klar til at arbejde.

Dagen vil gå både med praktiske øvelser og pauser med snak om teori og fælles erfaringer, hvor hundene kan koble fra imens.


Hvis du har specifikke udfordringer med basistræning af din hund, så giv lyd, så kan vi måske nå at kigge på det i løbet af dagen

Træningen tilrettelægges med udgangspunkt i positive grundtrænings principper. Flere der træner hvalpe og lydighed her, træner efter Klikkonceptet og vi klikkertræner gerne. Men det bestemt intet krav.
Vi afslutter dagen med fælles kaffe og fælles afslutning hvor alle får hjælp til skriftligt at strukturer den kommende træning for deres unghund.

 Der er plads til 9 hunde på holdet, så vi kan tilrettelægge øvelserne ud fra den enkelte hunds niveau og evt. udfordringer.

Vi tager hensyn til at det er unge hunde og har evt. ikke alle hunde ude hele tiden.

 Medbring frokost og drikkelse.. støvler og varmt tøj

Pris incl. moms: 500 kr.
Ved tilmelding til alle 3 planlagte Heldagstræninger for Unghunde er prisen 1500 kr. ved betaling inden første gang.

Deltagelse i træning hos Sporty Gundogs er på eget ansvar. Husk at tjekke med dit forsikringsselskab, om du og din hund er dækket.


Tilmelding til Iben@sportygundogs.com eller på tlf 24834017 gerne aften

Del 3: (ud af 3 heldagstræninger for unghunde)

Del 3 ud af 3 heldagstræninger for unghunde

Søndag d. 17 maj 2015 kl 9.00-16.00


Markeringstræning- Unghunde Basis niveau. Sydfyn.

Vi fokuserer på at vise og drøfte forskellige metoder til at lære hunden de basale øvelser, som:
Enkeltmarkeringer
Dobbeltmarkeringer
Intro til skudarbejdet på markeringer
Linie arbejde
Holde området, på markeringer
Vand markeringer

Vi vil drøfte hvordan den enkelte hundefører kan motivere hunden til øget fokus og sikkerhed i de enkelte øvelser.

Herunder fokus på ro træning hvordan man bedst sender på markeringer, fælles snakke om hvad der kan afprøves, så man som hundefører finder sin egen stil.
Træningen tilrettelægges med udgangspunkt i positive grundtrænings principper

Der er plads til 9 hunde på holdet, så vi kan tilrettelægge øvelserne ud fra den enkelte hunds niveau og evt. udfordringer.

Vi tager hensyn til at det er unge hunde og har evt. ikke alle hunde ude hele tiden. Især vil jeg på forhånd gøre opmærksom på at

Medbring frokost og drikkelse.. støvler og varmt tøj

Pris incl. moms: 650 kr.
Ved tilmelding til alle 3 planlagte Heldagstræninger for Unghunde er prisen 1500 kr. ved betaling inden første gang.


Deltagelse i træning hos Sporty Gundogs er på eget ansvar. Husk at tjekke med dit forsikringsselskab, om du og din hund er dækket.


Spørgsmål og tilmelding kontakt Iben på iben@sportygundogs.com eller på tlf. 24834017

Heldagstræning Del 2


Lørdag d. 18.4.2015 kl. 9.30-15.30
Rødeledsvej 4 - 5892 Gudbjerg


Dirigeringstræning- Unghunde Basis niveau.
(Din hund skal kunne apportere og aflevere til hånd, derudover vil det være en fordel hvis den går fri ved fod og kan sættes af)Vi fokuserer på at vise og drøfte forskellige metoder til at lære hunden de basale øvelser, som:
Fremadsendelser,
Bagudsendelse,
Stop på fløjten,
Sidedirigering
Linier, linier og flere linier.

Vi vil drøfte hvordan den enkelte hundefører kan motivere hunden til øget fokus og sikkerhed i de enkelte øvelser.
Herunder hvordan man bedst stiller hunden op inden den sendes, håndsignaler og fælles snakke om hvad der kan afprøves, så man som hundefører finder sin egen stil.
Træningen tilrettelægges med udgangspunkt i positive grundtrænings principper

Der er plads til 9 hunde på holdet, så vi kan tilrettelægge øvelserne ud fra den enkelte hunds niveau og evt. udfordringer.

Vi tager hensyn til at det er unge hunde og har evt. ikke alle hunde ude hele tiden.

Medbring frokost og drikkelse.. støvler og varmt tøjPris incl. moms: 650 kr.
Ved tilmelding til alle 3 planlagte Heldagstræninger for Unghunde er prisen  1500 kr ved betaling inden første gang.


Deltagelse i træning hos Sporty Gundogs er på eget ansvar. Husk at tjekke med dit forsikringsselskab, om du og din hund er dækket.


Spørgsmål og tilmelding kontakt Iben på iben@sportygundogs.com eller på tlf. 24834017

3 x Unghunde Træning - "Heldags"

Del 1: (Basis lydighed for unghunde)

Søndag d. 22 marts 2015 kl 11-16.00


Del 2: (Fokus på Dirigering og områdesøg)
Lørdag d. 18 April 2015 kl. 9.30-15.30


Del 3: (Fokus på Markeringsarbejde.)
Søndag d. 17.5.2015 kl. 10-16 (Kan evt. flyttes til d. 14.5.2015


En del af kerneelementet i hundetræning er at hunden forstår at være fokuseret og tilpas tændt på opgaverne, når den skal være på. Og samtidig kan slappe af og "samle ny energi" når de andre hunde arbejder.


Ofte når vi mødes og træner sammen 1½-2 timer er det svært at nå at give vores unghunde en oplevelse af at det kan "Betale sig" for dem at lære at slappe af indimellem opgaverne.


Derfor har jeg dette forår planlagt 3 x Unghundetræning, der er tænkt som heldagstræning.
Der er plads 8-9 hunde på holdet. Første gang mødes vi fra 11-16, knap en hel dag, men nok til at unghunde bliver mættet på oplevelser. Vi vil dels have fokus på indlæring af øvelser og løbende drøfte forskellige metoder og tilgange, og hele tiden have pauser undervejs, hvor hundene skal være i ro og vente.


Hver træningsgang afsluttes med at vi sammen drøfter præcis hvad hvert enkelt hund og hundefører skal fokusere på i træningen - til vi ses igen. Der udleveres skriftlige hjælpemidler til at strukturer træningen til vi ses igen.
Det kan derfor anbefales at melde til alle 3 træningsdage med unghunden, da vi fortsætter hvor vi slap sidst!


Der kan her på Bloggen læses mere om hvert enkelt modul. Udover heldagstræning planlægges der Unghundetræning som vanligt. Vil også fremgå af bloggen.


Pris:
Del 1 500 kr.
Del 2 650 kr.
Del 3 650 kr.
Ved tilmelding til alle 3 Træningsdage er prisen 1500 i alt.
Alle priser er incl. moms
Medbring selv frokost og drikkelse.


Tilmelding på: Iben@sportygundogs.com eller på tlf 24834017 , gerne aften.


mandag den 5. januar 2015

Jagttræning forår 2015

Jagthold... for hunde, der er "på den rigtige side" af basislydighed og f.eks. kan gå fri ved fod under walk up træning, godt på vej med dirigeringstræningen og med sigte på markprøver.
Fokus på nærsøg, walk up, linier og markeringer.

Vi træner:

Søndag d. 1 februar 10-12

Søndag d. 8 februar 10-12

Søndag d. 22 februar 9-11 OBS ændret tidspunkt!!!!!

Søndag d. 8 Marts  10-12

Søndag d. 22 marts 10-12

Søndag d. 29 marts 10-12

Tilmelding på batmoor@gmail.com. skriv jagthold i emnefeltet.

Pris 600 kr incl. moms. Efter tilmelding kan betales vis bank. Bank oplysninger fremsendes.

Konto nr:   Reg: 5975 kontonr: 0004010938

Spørgsmål til Iben på tlf. 24834017 eller på mail.