søndag den 15. februar 2015

Unghunde træning DEL 1-3 . Anden omgang er planlagt!

Unghundetræning DEL1-3 blev hurtigt fuldt booket. Derfor har jeg planlagt 3 nye datoer, som fremgår nedenfor.
Hundeførere, der booker alle 3 dage har fortrinsret, men skriv eller ring for tilmelding og mere info.


DEL 1 Fredag d. 10.04.2015 kl 14-19

Basis lydighed og fokus på kerneelementer som skal bruges når vi lærer unghunden dirigerings og markeringsøvelser. 

Vi vil gennemgå følgende øvelser:

Sit og bliv

Gå på plads og gå fri ved fod - også når flere hunde skal arbejde på samme tid.

Spontane opsamlinger og afleveringer til hånd

Ro på post og mere ro på post.

Belønningsteknik

Hjemkald... også når hunden arbejder

Hunden i udgangsposition, hvor skal din hund placere sig, så I er klar til at arbejde.

Dagen vil gå både med praktiske øvelser og pauser med snak om teori og fælles erfaringer, hvor hundene kan koble fra imens.

Hvis du har specifikke udfordringer med basistræning af din hund, så giv lyd, så kan vi måske nå at kigge på det i løbet af dagen

Træningen tilrettelægges med udgangspunkt i positive grundtrænings principper. Flere der træner hvalpe og lydighed her, træner efter Klikkonceptet og vi klikkertræner gerne. Men det bestemt intet krav.
Vi afslutter dagen med fælles kaffe og fælles afslutning hvor alle får hjælp til skriftligt at strukturer den kommende træning for deres unghund.

 Der er plads til 9 hunde på holdet, så vi kan tilrettelægge øvelserne ud fra den enkelte hunds niveau og evt. udfordringer. Træningen gennemføres med min 7 hunde.
Vi tager hensyn til at det er unge hunde og har evt. ikke alle hunde ude hele tiden.

 Medbring frokost og drikkelse.. støvler og varmt tøj

Pris incl. moms: 500 kr.
Ved tilmelding til alle 3 planlagte Heldagstræninger for Unghunde er prisen 1500 kr. ved betaling inden første gang.


DEL 2 
Mandag d. 25.5.2015 (2 pinsedag) kl 9.30-16
Dirigeringstræning- Unghunde Basis niveau.
(Din hund skal kunne apportere og aflevere til hånd, derudover vil det være en fordel hvis den går fri ved fod og kan sættes af)

Vi fokuserer på at vise og drøfte forskellige metoder til at lære hunden de basale øvelser, som:
Fremadsendelser,
Bagudsendelse,
Stop på fløjten,
Sidedirigering
Linier, linier og flere linier.

Vi vil drøfte hvordan den enkelte hundefører kan motivere hunden til øget fokus og sikkerhed i de enkelte øvelser.
Herunder hvordan man bedst stiller hunden op inden den sendes, håndsignaler og fælles snakke om hvad der kan afprøves, så man som hundefører finder sin egen stil.
Træningen tilrettelægges med udgangspunkt i positive grundtrænings principper

Der er plads til 9 hunde på holdet, så vi kan tilrettelægge øvelserne ud fra den enkelte hunds niveau og evt. udfordringer. Gennemføres med min 7 hunde.

Vi tager hensyn til at det er unge hunde og har evt. ikke alle hunde ude hele tiden.

Pris incl. moms: 650 kr.
Ved tilmelding til alle 3 planlagte Heldagstræninger for Unghunde er prisen  1500 kr ved betaling inden første gang.

DEL 3 Søndag d. 7.6.2015 kl. 9.30-16 : Markeringstræning- Unghunde Basis niveau

Vi fokuserer på at vise og drøfte forskellige metoder til at lære hunden de basale øvelser, som:
Enkeltmarkeringer
Dobbeltmarkeringer
Intro til skudarbejdet på markeringer
Linie arbejde
Holde området, på markeringer
Vand markeringer - over vand.

Vi vil drøfte hvordan den enkelte hundefører kan motivere hunden til øget fokus og sikkerhed i de enkelte øvelser.

Herunder fokus på ro træning hvordan man bedst sender på markeringer, fælles snakke om hvad der kan afprøves, så man som hundefører finder sin egen stil.
Træningen tilrettelægges med udgangspunkt i positive grundtrænings principper

Der er plads til 9 hunde på holdet, så vi kan tilrettelægge øvelserne ud fra den enkelte hunds niveau og evt. udfordringer. Gennemføres med min. 7 hunde.

Vi tager hensyn til at det er unge hunde og har evt. ikke alle hunde ude hele tiden. Især vil jeg på forhånd gøre opmærksom på at

Medbring frokost og drikkelse.. støvler og varmt tøj

Pris incl. moms: 650 kr.
Ved tilmelding til alle 3 planlagte Heldagstræninger for Unghunde er prisen 1500 kr. ved betaling inden første gang.

Deltagelse i træning hos Sporty Gundogs er på eget ansvar. Husk at tjekke med dit forsikringsselskab, om du og din hund er dækket.

Spørgsmål og tilmelding kontakt Iben på iben@sportygundogs.com eller på tlf. 24834017

Ingen kommentarer:

Send en kommentar