søndag den 26. februar 2012

Jagtholdets lørdags træning

Linier og tilbagesendinger var fokus for jagtholdet. Den ene gruppe havde hundene med ude og ligge tennisbolde i kvasbunke område. Og gik så længere og længere væk fra bunken og sendte hunden tilbage i området.

Den anden gruppe gik med hundene ude langs kanten af terrænet og lagde dummyer ud 3 forskellige steder. Her er det vigtigt at vælge udlægger steder, som man kan genkende, når man kommer ind midt i terræn og skal sende sin hund til det rigtige område.
Jeg bad hundeførerne vælge de 3 udlægger steder, hvorefter vi snakkede om hvor vinden kom fra og hvilke elementer i terrænet, der skulle tillægges ekstra omtanke.
Rigtig god øvelse, der dog kræver at hundeføren har trænet sine linier på tilbagesending grundigt med fodfært, så hunden har fuld tillid til førens kommandoer.

Blå klat er hund og hundefører - derfra sendes hunden.  De sorte klatter er udlagte dummyer.
Ved udlægning af dummyer går man på ydersiden af dummyer området hele vejen rundt. Der er således ingen fodfært fra hund til dummy når den sendes. Dette kræver at hunde har tillid til førers indlærte kommando for at gå på linie.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar